Renditingimused

MULGIKONTSERT OÜ RENDITINGIMUSED

1. Võttes rendile Mulgikontsert OÜ-le kuuluva vara, on Rentnik aktsepteerinud käesolevaid renditingimusi ning kõigis vaidlusküsimustes lähtutakse neist renditingimustest ning Eesti Vabariigi seadustest. 

2. Rentnik on kohustatud:

2.1 kasutama vara heaperemehelikult ning otstarbe kohaselt, mitte jätma vara järelvalveta,
2.2  tagastama vara puhastatult ja töökorras või vastasel juhul hüvitama Mulgikontsertile vara puhastamise ja seadistamise kulud
2.3 koheselt teavitama Mulgikontsert OÜ esindajat, kui rendile võetud vara osutub mittekorrasolevaks. Juhul, kui Rentniku poolt nimetatud rike osutub põhjendamatuks, on Rentnik siiski kohustatud tasuma rendi eest rendipakkumisest lähtuvalt,
2.4 koheselt teavitama rendileandjat, kui vara läheb kaotsi, kahjustub või hävineb,
2.5 vara kadumisel või hävinemisel on Rentnik kohustatud hüvitama Mulgikontsertile antud vara turuhinnas,
2.6 vara kahjustumisel on Rentnik kohustatud hüvitama Mulgikontsertile vara remondikulud.

 

3. Rentnikul puudub õigus:

3.1 anda Mulgikontserti vara kolmandate osapoolte käsutusse,
3.2 iseseisvalt teostada või tellida teistelt isikutelt Mulgikontserti vara remonti.

 

4. Mulgikontsert OÜ-l on õigus:

4.1 nõuda vara välja mistahes ebaseaduslikust valdusest, 

5. Mulgikontsert OÜ-l on kohustus:

5.1 koheselt teavitada Rentniku, kui pärast vara tagastamist tuvastatakse, et rendis olnud vara on muutunud kasutamiskõlbmatuks või on toimunud vara väärtuse tunduv vähenemine,
5.2 loobuda renditasu nõudest (kas osaliselt või täielikult) Rentniku kasuks, kui osutub, et Rentnikule välja antud vara oli (kas osaliselt või täielikult) kasutuskõlbmatu.